+(599) 717-5600 info@flamingoairport.com

Update:  3 August, 2020

​Verlenging geldende vliegverboden in verband met het covid-19-virus​

Op basis van actuele informatie van het RIVM hebben de ministeries van Infrastructuur en Volksgezondheid besloten om de geldende restricties voor luchtverkeer met passagiers te verlengen tot 01 september 2020 18.00 uur (lokale tijd).

De onderstaande vliegverboden zijn ingesteld voor burgerluchtverkeer in het luchtruim boven Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor luchtverkeer dat het vervoer van passagiers tot doel heeft.

Land Ingangsdatum Einddatum  
EU-landen met uitzondering van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 01 juli, 18:00 uur 01 sept, 18:00 uur  
Verenigd Koninkrijk 01 juli, 18:00 uur 01 sept, 18:00 uur  
Landen van het westelijk halfrond, met uitzondering van Aruba en Curaçao 01 juli, 18:00 uur 01 sept, 18:00 uur  

Een overzicht van de landen van het westelijk halfrond krijgt u op de volgende link:

https://www.listchallenges.com/western-hemisphere-countries

Disclaimer: We proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden, maar we kunnen u niet garanderen dat de informatie volledig nauwkeurig is. Voor meer informatie verzoeken we u om de website van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te bezoeken op:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

​Extension of the current flight prohibitions in connection with the COVID-19 virus

Extension of the current flight prohibitions in connection with the COVID-19 virus

Based on current information from RIVM, the Ministries of Infrastructure and Health have decided to extend the applicable restrictions on air traffic with passengers until 01 September 2020 at 6:00 PM (local time).

The flight bans below have been imposed for civil air traffic in the airspace over Bonaire, St. Eustatius, and Saba for air traffic for the purpose of passenger transport.

Country

Starting Date

Ending Date

EU countries with the exception of the Netherlands, Belgium, Germany, France and Switzerland

01 July, 18:00 hrs

01 Sept, 18:00 hrs

United Kingdom

01 July, 18:00 hrs

01 Sept, 18:00 hrs

Countries of the Western Hemisphere, with the exception of Aruba and Curaçao

01 July, 18:00 hrs

01 Sept, 18:00 hrs

For an overview of the countries of the Western Hemisphere, please visit the following link:

https://www.listchallenges.com/western-hemisphere-countries

Disclaimer: We try to keep the information as up-to-date as possible, but we cannot guarantee that the information is completely accurate. For more information, please visit the Website of the Ministry of Infrastructure and Water Management at:

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-infrastructure-and-water-management

Update:  1 July, 2020

​Verlenging geldende vliegverboden in verband met het covid-19-virus​

Op basis van actuele informatie van het RIVM hebben de ministeries van Infrastructuur en Volksgezondheid besloten om de geldende restricties voor luchtverkeer met passagiers te verlengen tot 01 augustus 2020 18.00 uur (lokale tijd).

De onderstaande vliegverboden zijn ingesteld voor burgerluchtverkeer in het luchtruim boven Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor luchtverkeer dat het vervoer van passagiers tot doel heeft.

Land

Ingangsdatum

Einddatum

EU-landen met uitzondering van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland

01 juli, 18:00 uur

01 aug, 18:00 uur

Verenigd Koninkrijk

01 juli, 18:00 uur

01 aug, 18:00 uur

Landen van het westelijk halfrond, met uitzondering van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

01 juli, 18:00 uur

01 aug, 18:00 uur

 

Een overzicht van de landen van het westelijk halfrond krijgt u op de volgende link:

https://www.listchallenges.com/western-hemisphere-countries

Disclaimer: We proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden, maar we kunnen u niet garanderen dat de informatie volledig nauwkeurig is. Voor meer informatie verzoeken we u om de website van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te bezoeken op:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

​Extension of the current flight prohibitions in connection with the COVID-19 virus

Based on current information from RIVM, the Ministries of Infrastructure and Health have decided to extend the applicable restrictions on air traffic with passengers until 01 August 2020 at 6:00 PM (local time).

The flight bans below have been imposed for civil air traffic in the airspace over Bonaire, St. Eustatius, and Saba for air traffic for the purpose of passenger transport.

Country

Starting Date

Ending Date

EU countries with the exception of Belgium, Germany, France, Luxembourg, and the Netherlands

01 July, 18:00 hrs

01 Aug, 18:00 hrs

United Kingdom

01 July, 18:00 hrs

01 Aug, 18:00 hrs

Countries of the Western Hemisphere, with the exception of Aruba, Curaçao, and Sint-Maarten

01 July, 18:00 hrs

01 Aug, 18:00 hrs

For an overview of the countries of the Western Hemisphere, please visit the following link:

https://www.listchallenges.com/western-hemisphere-countries

Disclaimer: We try to keep the information as up-to-date as possible, but we cannot guarantee that the information is completely accurate. For more information, please visit the Website of the Ministry of Infrastructure and Water Management at:

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-infrastructure-and-water-management

 

Update:  16 June, 2020

​Verlenging geldende vliegverboden in verband met het covid-19-virus​

Op basis van actuele informatie van het RIVM hebben de ministeries van Infrastructuur en Volksgezondheid besloten om de geldende restricties voor luchtverkeer met passagiers te verlengen tot 01 juli 2020 18.00 uur (lokale tijd).

De onderstaande vliegverboden zijn ingesteld voor burgerluchtverkeer in het luchtruim boven Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor luchtverkeer dat het vervoer van passagiers tot doel heeft.

Land Ingangsdatum Einddatum
EU-landen 14 maart, 20:00 uur 01 juli, 18:00 uur
Verenigd Koninkrijk 14 maart, 20:00 uur 01 juli, 18:00 uur
Canada 16 maart, 20:00 uur 01 juli, 18:00 uur
Colombia 27 mei, 18:00 uur 01 juli, 18:00 uur
Dominicaanse Republiek 16 maart, 20:00 uur 01 juli, 18:00 uur
Brazilië 28 april, 18:00 uur 01 juli, 18:00 uur
Verenigde Staten 16 maart, 20:00 uur 01 juli, 18:00 uur
Mexico 15 mei, 18:00 uur 01 juli, 18:00 uur
Chile 15 mei, 18:00 uur 01 juli, 18:00 uur
Ecuador 15 mei, 18:00 uur 01 juli, 18:00 uur

Disclaimer: We proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden, maar we kunnen u niet garanderen dat de informatie volledig nauwkeurig is. Voor meer informatie verzoeken we u om de website van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te bezoeken op:  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

​Extension of the current flight prohibitions in connection with the COVID-19 virus

​Based on current information from RIVM, the Ministries of Infrastructure and Health have decided to extend the applicable restrictions on air traffic with passengers until 01 July 2020 at 6:00 PM (local time).

The flight bans below have been imposed for civil air traffic in the airspace over Bonaire, St. Eustatius, and Saba for air traffic for the purpose of passenger transport.

 

Country Starting Date Ending Date
EU Countries 14 March, 20:00 hrs 01 July, 18:00 hrs
United Kingdom 14 March, 20:00 hrs 01 July, 18:00 hrs
Canada 16 March, 20:00 hrs 01 July, 18:00 hrs
Colombia 27 May, 18:00 hrs 01 July, 18:00 hrs
Dominican Republic 16 March, 20:00 hrs 01 July, 18:00 hrs
Brazil 28 April, 18:00 hrs 01 July, 18:00 hrs
USA 16 March, 20:00 hrs 01 July, 18:00 hrs
Mexico 15 May, 18:00 hrs 01 July, 18:00 hrs
Chile 15 May, 18:00 hrs 01 July, 18:00 hrs
Ecuador 15 May, 18:00 hrs 01 July, 18:00 hrs

Disclaimer: We try to keep the information as up-to-date as possible, but we cannot guarantee that the information is completely accurate. For more information, please visit the Website of the Ministry of Infrastructure and Water Management at:
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-infrastructure-and-water-management