+(599) 717-5600 info@flamingoairport.com

Update:  27 May, 2020

​Verlenging geldende vliegverboden in verband met het covid-19-virus

Op basis van actuele informatie van het RIVM hebben de ministeries van Infrastructuur en Volksgezondheid besloten om de geldende restricties voor luchtverkeer met passagiers te verlengen tot 15 juni 2020 18.00 uur (lokale tijd).

De onderstaande vliegverboden zijn ingesteld voor burgerluchtverkeer in het luchtruim boven Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor luchtverkeer dat het vervoer van passagiers tot doel heeft.

 

Land Ingangsdatum Einddatum
EU-landen 14 maart, 20:00 uur 15 juni, 18:00 uur
Verenigd Koninkrijk 14 maart, 20:00 uur 15 juni, 18:00 uur
Canada 16 maart, 20:00 uur 15 juni, 18:00 uur
Colombia 27 mei, 18:00 uur 15 juni, 18:00 uur
Dominicaanse Republiek 16 maart, 20:00 uur 15 juni, 18:00 uur
Brazilië 28 april, 18:00 uur 15 juni, 18:00 uur
Verenigde Staten 16 maart, 20:00 uur 15 juni, 18:00 uur
Mexico 15 mei, 18:00 uur 15 juni, 18:00 uur
Chile 15 mei, 18:00 uur 15 juni, 18:00 uur
Ecuador 15 mei, 18:00 uur 15 juni, 18:00 uur

​Extension of the current flight prohibitions in connection with the COVID-19 virus

Based on current information from RIVM, the Ministries of Infrastructure and Health have decided to extend the applicable restrictions on air traffic with passengers until 15 June 2020 at 6:00 PM (local time).

The flight bans below have been imposed for civil air traffic in the airspace over Bonaire, St. Eustatius, and Saba for air traffic for the purpose of passenger transport.

 

Country Starting Date Ending Date
EU Countries 14 March, 20:00 hrs 15 June, 18:00 hrs
United Kingdom 14 March, 20:00 hrs 15 June, 18:00 hrs
Canada 16 March, 20:00 hrs 15 June, 18:00 hrs
Colombia 27 May, 18:00 hrs 15 June, 18:00 hrs
Dominican Republic 16 March, 20:00 hrs 15 June, 18:00 hrs
Brazil 28 April, 18:00 hrs 15 June, 18:00 hrs
USA 16 March, 20:00 hrs 15 June, 18:00 hrs
Mexico 15 May, 18:00 hrs 15 June, 18:00 hrs
Chile 15 May, 18:00 hrs 15 June, 18:00 hrs
Ecuador 15 May, 18:00 hrs 15 June, 18:00 hrs

Update:  25 April, 2020

Verlenging geldende vliegverboden in verband met het covid-19-virus

Op basis van actuele informatie van het RIVM hebben de ministeries van Infrastructuur en Volksgezondheid besloten om de geldende restricties voor luchtverkeer met passagiers te verlengen tot 15 mei 2020 18.00 uur (lokale tijd).

De onderstaande vliegverboden zijn ingesteld voor burgerluchtverkeer in het luchtruim boven Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor luchtverkeer dat het vervoer van passagiers tot doel heeft.

 

Land Ingangsdatum Einddatum
EU-landen 14 maart, 20.00 uur 15-mei
Verenigd Koninkrijk 14 maart, 20.00 uur 15-mei
Canada 16 maart, 20.00 uur 15-mei
Colombia 16 maart, 20.00 uur 15-mei
Dominicaanse Republiek 16 maart, 20.00 uur 15-mei

Brazilië

28 april, 18:00 uur 15-mei
Verenigde Staten 16 maart, 20.00 uur 15-mei

 

Extension of the current flight prohibitions in connection with the COVID-19 virus

Based on current information from RIVM, the Ministries of Infrastructure and Health have decided to extend the applicable restrictions on air traffic with passengers until 15 May 2020 at 6:00 PM (local time).

The flight bans below have been imposed for civil air traffic in the airspace over Bonaire, St. Eustatius and Saba for air traffic for the purpose of passenger transport.

 

Country Starting Date Ending Date
EU Countries 14 March, 8:00 PM 15-May
United Kingdom 14 March, 8:00 PM 15-May
Canada 16 March, 8:00 PM 15-May
Colombia 16 March, 8:00 PM 15-May
Dominican Republic 16 March, 8:00 PM 15-May
Brazil 28 April, 6:00 PM 15-May
USA 16 March, 8:00 PM 15-May

 

Update:  11 April, 2020

Update:  10 April, 2020

Verlenging geldende vliegverboden in verband met het covid-19-virus

Op basis van actuele informatie van het RIVM hebben de ministeries van Infrastructuur en Volksgezondheid besloten om de geldende restricties voor luchtverkeer met passagiers te verlengen tot 28 april 2020.

In alle landen waarvoor een vliegverbod is ingesteld, geldt volgens het RIVM nog altijd dat er wijdverspreide transmissie plaatsvindt. Ook voor de BES-eilanden geldt dat de situatie onveranderd is.

Het tijdelijk vliegverbod heeft daar tot doel om de verspreiding van het COVID-19-virus naar de genoemde eilanden tegen te gaan. Met het oog op uniformiteit is besloten om de einddatum van alle restricties gelijk te trekken. De uitzonderingsbepalingen op de vliegverboden blijven ongewijzigd.

Effect

Het RIVM monitort continu de wereldwijde situatie. In China en Zuid-Korea worden de maatregelen langzaam afgeschaald. Het RIVM adviseert echter eerst af te wachten wat het effect is op het aantal patiënten, alvorens de vliegrestrictie voor deze landen af te bouwen.

De onderstaande vliegverboden zijn ingesteld voor burgerluchtverkeer in het luchtruim boven Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor luchtverkeer dat het vervoer van passagiers tot doel heeft.

 

Land Ingangsdatum Einddatum
EU-landen 14 maart, 20.00 uur 28 april
VK 14 maart, 20.00 uur 28 april
Noorwegen 14 maart, 20.00 uur 28 april
Zwitserland 14 maart, 20.00 uur 28 april
IJsland 14 maart, 20.00 uur 28 april
Liechtenstein 14 maart, 20.00 uur 28 april
China 14 maart, 20.00 uur 28 april
Iran 14 maart, 20.00 uur 28 april
Zuid-Korea 14 maart, 20.00 uur 28 april
Canada 16 maart, 20.00 uur 28 april
Colombia 16 maart, 20.00 uur 28 april
Dominicaanse Republiek 16 maart, 20.00 uur 28 april
VS 16 maart, 20.00 uur 28 april

Extension of the current flight prohibitions in connection with the COVID-19 virus

Based on current information from RIVM, the Ministries of Infrastructure and Health have decided to extend the applicable restrictions on air traffic with passengers until 28 April 2020.

According to the RIVM, widespread transmission still applies in all countries for which a flight ban has been instituted. The situation has also remained unchanged for the BES islands.

The temporary flight ban aims to prevent the spread of the COVID-19 virus to the aforementioned islands. With a view to uniformity, it has been decided to equalize the end date of all restrictions. The exceptions to the flying prohibitions remain unchanged.

Effect

RIVM continuously monitors the global situation. In China and South Korea, measures are being scaled slowly. However, RIVM advises waiting first to see what the effect will be on the number of patients before reducing the flight restriction for these countries.

The flight bans below have been imposed for civil air traffic in the airspace over Bonaire, St. Eustatius and Saba for air traffic for the purpose of passenger transport.

 

Country Starting Date Ending Date
EU Countries 14 March, 8:00 PM 28 April
United Kingdom 14 March, 8:00 PM 28 April
Norway 14 March, 8:00 PM 28 April
Switzerland 14 March, 8:00 PM 28 April
Iceland 14 March, 8:00 PM 28 April
Liechtenstein 14 March, 8:00 PM 28 April
China 14 March, 8:00 PM 28 April
Iran 14 March, 8:00 PM 28 April
South Korea 14 March, 8:00 PM 28 April
Canada 16 March, 8:00 PM 28 April
Colombia 16 March, 8:00 PM 28 April
Dominican Republic 16 March, 8:00 PM 28 April
USA 16 March, 8:00 PM 28 April

Due to the COVID-19 pandemic, BIA has temporarily adapted the operating hours at Flamingo International Airport.

Effective March 30th up to and including May 1st, 2020 the operating hours will be from 09:00hrs – 17:00hrs.

Only aircraft for medical and crisis assistance and cargo flights are exempted from the above. In such a case the Operation agent on duty can be reached at 599-701-0477 during the after-hours from 17:00 – 09:00.  At least one (1) hour previous notice is required

The temporary operating hours are subject to the developments related to the COVID-19 pandemic, which could cause these hours to be shortened or extended.

Should you have any questions or require any additional information, feel free to contact our Operations department at 599- 785-0477.

BIA Management

Updated flight schedule as of 23 March, 2020

BONAIRE INTERNATIONAL AIRPORT in actie tegen VERSPREIDING CORONAVIRUS (COVID-19)

Update 17 maart 2020

Flamingo Airport is nu ook gesloten voor vluchten met passagiers uit de Verenigde Staten, Canada, Colombia en de Dominicaanse Republiek. Hiervoor heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat toestemming gegeven op verzoek van de gezaghebber Edison Rijna. Vluchten mogen wel leeg aankomen, om vervolgens passagiers mee terug te nemen. De maatregel volgt op sluiting van de luchthaven voor vluchten uit Europa, en is bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Situatie 15 maart 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Bonaire International Airport N.V. (BIA) heeft de belangrijke taak om op onze belangrijke toegangspoort op het eiland alles in het werk te stellen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

BIA neemt deel aan het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) onder leiding van de gezaghebber Dhr. Edison Rijna. In zeer nauwe samenwerking met alle daarbij betrokken partijen neemt ook de luchthaven de noodzakelijke maatregelen op haar gebied om ons eiland zo goed mogelijk te beschermen en de risico’s van een uitbraak te helpen voorkomen of zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.

BIA richt zich daarbij met name op communicatie – vooral met de reizigers, luchthavenpartijen en publiek – screening, afwikkeling van ziektegevallen, hygiëne, entry/exit controle en coördinatie met de overheid en lokale partijen, o.a. via het EBT.

Op Bonaire is nog geen besmetting met het coronavirus vastgesteld. Ook zijn er geen verdachte gevallen. Het eiland heeft niet de capaciteit om een grootscheepse uitbraak van het virus op te vangen. De mogelijkheid bestaat om via de Regeling beperking luchtverkeer risico’s door besmetting van inkomende passagiers zoveel mogelijk in te perken. Daarom heeft de gezaghebber bij de ministers van Infrastructuur/Waterstaat en VWS  het verzoek ingediend om de luchthaven te sluiten voor binnenkomende vluchten uit met name Europa, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is ingegaan op 14 maart 2020. Ook wordt in het EBT permanent gekeken welke andere hoog risico landen met hun vluchten naar Bonaire een dreiging kunnen vormen.

Gezondheid en veiligheid heeft de allerhoogste prioriteit

Voor BIA heeft de gezondheid en veiligheid van onze reizigers, het personeel en onze partners op de luchthaven de allerhoogste prioriteit. Met een speciaal hiervoor ingesteld Projectteam-BIA houden wij de situatie rondom corona dan ook nauwlettend in de gaten en coördineren wij acties waar dat op dat moment nodig is.

Zo heeft BIA in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee (KMar) scenario’s uitgewerkt met betrekking tot het aantreffen van passagiers aan boord zijn die besmet zijn, waarbij een vermoeden van besmetting bestaat of de passagier zichzelf meldt met symptomen. Voor de verkeerstoren is deze informatieverstrekking zeer belangrijk om de goede informatie aan de gezagvoerder van een vliegtuig te verstrekken over hoe verder te handelen.

Wij houden onze partners, zoals afhandelaren, winkeliers en luchtvaartmaatschappijen zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Verder besteden wij alle aandacht aan de hygiëne van onze luchthaven, omdat dit in deze tijden nog belangrijker is dan anders. Wij adviseren personeel en reizigers nadrukkelijk om de algemene maatregelen die besmetting kunnen voorkomen in acht te nemen. Wij vragen aan onze partners om hetzelfde advies aan hun personeel te geven.

Meer informatie

Via onze website houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn bij het boeken van een vlucht van en naar Bonaire of bij het gebruik maken van onze luchthavenfaciliteiten.  Voor vragen over uw vluchten van of naar Bonaire kunt u het beste contact opnemen met uw luchtvaartmaatschappij.

Daarnaast kunt u altijd onze website www.bonaireinternationalairport.com bezoeken of informatie vragen op onze luchthaven via telefoonnummer +599 7175600 ext. 260 of emailadres info@flamingoairport.com.

BONAIRE INTERNATIONAL AIRPORT Statement on CORONAVIRUS Disease (COVID-19)

Update 17 March 2020

Flamingo International Airport is now also closed for civil passenger flights originating from any of the following countries: the US, Canada, Colombia and the Dominican Republic. The Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherlands has given the authorization for this decision on the request of the governor Edison Rijna. Flights are allowed to operate empty to take on passengers back to their originating country. This measure is taken as a follow up on the closure of the airport for all flights originating from Europe countries and is with the aim of minimizing the risk of the COVID-19 virus spreading.

 

Situation March 15

The World Health Organization (WHO), has declared the outbreak of coronavirus (COVID-19) as an international emergency. This poses serious challenges for the airport and aviation industry.

Bonaire International Airport NV (BIA) as the main gateway to the island’s economy will make every effort to help monitor and control the spread of the disease.

BIA as part of the Island Policy Team (EBT) under the leadership of the lieutenant governor, will collaborate and take all necessary joint actions to protect the island and to prevent and/or to minimize the risks of the outbreak as far as possible during this exceptional circumstances.

BIA focuses mainly on communication – especially with the travelers, airport and public stakeholders – screening, settlement of health issues, hygiene, arrival/departure inspection and coordination with the government and local parties, this in close cooperation and coordination with the EBT.

For the moment Bonaire is not infected with the coronavirus and there are also no suspected cases.

As the island does not have the capacity to handle a major outbreak of the virus, the governor has made use of the possibility established by law to submit a request to the Ministry of Infrastructure  & Water Management to close the airport for arriving flights effective March 14th 2020, mainly from Europe, in order to prevent spreading of the coronavirus. The closure of the airport for flights to Bonaire from other high-risk countries is also being evaluated.

Health and safety have the highest priority

The highest priority for BIA at the moment is the health and safety of all our passengers, staff and our airport partners. A special BIA Project-team is therefore keeping a close eye on the situation around corona and actions are coordinated where necessary.

As an example, BIA in collaboration with the Royal Military Police (Marechaussee) has developed protocols regarding the screening of arriving passengers who are suspected of infection or passengers that voluntarily report the experiencing of symptoms of the virus.

For the control tower, this information is very important to provide the proper information to the captain on how to proceed.

We will inform our partners, such as handling agents, retailers and airlines as well as possible concerning the developments. Furthermore, we are paying special attention to the cleanliness of our airport, since in these times this is more important than ever. We advise airport employees and travelers emphatically to observe and comply with the general measures which are established to prevent contamination. We request our partners to give the same advice to their staff.

More information

Through our website we will keep you informed of all developments of interest concerning the booking of a flight to and from Bonaire or for the use of our airport facilities. For questions about your flights to and from Bonaire you should contact your airline.

In addition, you can always visit our website www.bonaireinternationalairport.com  or request information at our airport by calling +599 7175600 ext. 260 or email info@flamingoairport.com .